รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

ข้อมูลเบี้องต้นผู้สมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้น

มีหน้าร้านและโกดังสต็อกสินค้า
มีเอกสาร ภ.พ.20 หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
เน้นจำหน่ายเหล็ก H-Beam, Wide Flange, Sheet Pile

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.pr-steel.co.th

2. บริษัทจะติดต่อกลับ ผู้สมัคร เพื่อแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ

ข้อมูลเบี้องต้นผู้สมัคร

*
*
*
*

* แนบไฟล์ ภ.พ.20 หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล
(ไฟล์เอกสารหรือรูปภาพ ประเภทไฟล์ .pdf, .doc, .jpg, .png, .zip, .rar ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)

แนบไฟล์

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง